השקעה המירה

 

השקעה המירה

השקעה המירה היא השקעה אשר מומרת למניות של החברה בתנאים קבועים מראש בתוך מסגרת זמן מוגדרת. במרבית המקרים, מדובר למעשה בהשקעה עם מנגנונים קבועים מראש אך עם שווי חברה משתנה.

בהשקעה זו, המשקיע משקיע את כספו בחברה תחת הסכם ההשקעה ההמירה וסכום ההשקעה אשר הועמד יומר למניות בחברה בסבב הגיוס המשמעותי הבא, כאשר המשקיע יקבל הנחה במחיר המניה או בתום תקופה, ככל שהחברה לא גייסה כסף בסבב גיוס משמעותי.

לרוב משתמשים במנגנון של השקעה המירה כאשר החברה מעוניינת לגייס סכום כסף נמוך יחסית ובאופן מהיר וזאת כהכנה לקראת סיבוב גיוס משמעותי, ואינה מעוניינת או קשה מאוד לקבוע שווי של החברה בשלב זה.

במסגרת ההשקעה ההמירה, מוגדר טווח זמן (לרוב בין 18-24 חודשים), אשר מבוסס על צפי להשקעה הונית משמעותית עתידית בחברה. ככל שלא הושלם גיוס משמעותי במסגרת טווח הזמן האמור, תומר ההשקעה למניות בהתבסס על שווי חברה שנקבע מראש.

לרוב, הופכת ההשקעה ההמירה להשקעה באופן אוטומטי בסבב הגיוס המשמעותי הבא (אשר מתרחש טרם תום התקופה האמורה), ובמקום שסכום ההשקעה יוחזר למשקיע, סכום זה מומר למניות החברה. בעת ההמרה למשקיעים יוקצו מניות מהסוג הטוב ביותר שיקבלו המשקיעים החדשים בסבב הגיוס העתידי. בנוסף, יזכו המשקיעים להנחה מסוימת על מחיר המניה ביחס לאותם משקיעים חדשים. כאשר ההשקעה מומרת למניות, הופכים המשקיעים לבעלי מניות בהתאם לתנאי השקעתם כאילו השקיעו במסגרת הסבב עם הנחה על מחיר המניה.

ככל שארע אירוע של מכירת החברה טרם ההמרה, למשקיע יש את הזכות לקבל את כספו בחזרה או להמיר את ההשקעה ההמירה למניות החברה לפי שווי שנקבע מראש.

ההשקעה ההמירה תועמד לפירעון רק במקרה שבו החברה הגיע למצב של חדלות פירעון. בנסיבות אלו ספק אם המשקיע יקבל את כספו בחזרה.

 

היתרונות למשקיעים בהשקעה המירה:

  • המשקיעים זוכים להנחה במחיר למניה שייקבע בסבב הגיוס המשמעותי העתידי. שיעור זה נע לרוב בין 15%-25%. המשמעות היא שבאותו סכום השקעה, יזכו המשקיעים בעת ההמרה למספר מניות גבוה יותר מאשר המשקיעים החדשים.

  • בתום תקופת ההשקעה, ככל שלא הושלם סבב השקעה משמעותי, ההשקעה מומרת לסוג המניות הגבוה ביותר הקיים בחברה – The highest class.

  • נהוג לקבוע גבול עליון לשווי החברה בסבב הגיוס העתידי (cap). אלמנט זה יבטיח למשקיעים את אחוז האחזקות המינימאלי אשר יוקצה להם בעבור השקעתם גם אם החברה השלימה סבב בשווי גבוה משמעותית.

  • המשקיע יכול ליהנות במקרה של מכירת החברה.

החיסרון המרכזי הוא העובדה שקיים חוסר וודאות לגבי השווי של החברה.

 

דוגמה:

  • משקיע א' השקיע 1,000$ בקמפיין השקעה המירה בחברה מסוימת דרך ExitValley. בתום הקמפיין נערכת החברה לסבב גיוס נוסף ובשווי מוגדר. משקיעה ב' מחליטה להשקיע בסבב החדש 1,000$ בתמורה למניות. משום שמשקיע א' השקיע בסבב הקודם בתנאים של השקעה המירה, בתום הסיבוב הוא יקבל יותר מניות מאשר משקיעה ב' בתמורה לאותם 1,000$.

 

תרשים זרימה:

 

הפירוט לעיל אינו ממצה ואנו ממליצים לעיין בהסכם עצמו אשר מכיל נתונים נוספים וחשובים.