AgriLight Energy Systems

הופכים שדות חקלאיים לשדות אנרגיה

חברת אגרילייט פיתחה מערכת דינמית ייחודית (Smart Agri PV-SAPV) לשילוב אופטימאלי של מערכות סולאריות מעל גידולים חקלאיים, באופן המאפשר למקסם את ייצור האנרגיה הסולארית תוך שיפור התנובה החקלאית.

68% מיעד הגיוס

27

יחידות נותרו

$20,000

השקעה מינימלית

10

ימים נותרו
שתפו
מפרסם: אודי ווילד
גיוס אנג'לים
סוג השקעה:
שלב החברה:
קטגוריה:
חדשנות ירוקה

עיקרי הדברים

עיקרי הדברים

טכנולוגיה חדשנית המאפשרת למקסם הפקת אנרגיה סולארית תוך שיפור איכות וכמות היבול החקלאי

Agri-Light Energy Systems פיתחה מערכת סולארית ייחודית, המנהלת תזוזה של פאנל Tracker סולארי מעל מטעים חקלאיים. המערכת, אשר מבוססת על אלגוריתמים Agri-voltaic הרשומים כפטנט במספר מדינות, מאפשרת אופטימיזציה של דו-שימוש הן להפקת מקסימום חשמל והן לשיפור מקסימאלי של יבול המטעים.

הטכנולוגיה של חברת Agri-Light מיישמת חקלאות מתקדמת בתחום האגרו-וולטאי, תוך שילוב אנרגיה סולארית על גבי קונסטרוקציה ייעודית מעל מטעים וכרמים. הטכנולוגיה של החברה מסייעת לחקלאים להגדיל את תפוקת היבול שלהם, להפחית את צריכת המים ולהפיק אנרגיה נקייה. המערכת שולטת באופן דינמי ברמת ההצללה של הפאנלים הסולאריים לאורך היום, בהתאם לצרכים של הגידולים החקלאיים, מה שמאפשר להם לייעל את כמות אור השמש המגיעה לגידולים, תוך מיקסום ייצור החשמל.

עבור כל מטע חקלאי קיים, עצי הפרי יקבלו את ההגנה המקסימאלית הנדרשת מפני עודף קרינת שמש, המותאמת לכל אחד מסוגי הגידול החקלאי באמצעות ניהול אופטימאלי של תזוזת הפאנל הסולארי מעל העצים תוך ייצור חשמל מקסימאלי, כתלות  בתנועת השמש.   

 

מערכת אגרו-וולטאי חכמה המוגנת על ידי פטנט PCT

אגרילייט רשמה פטנטים במספר מדינות קריטיות על מערכת האגרו-וולטאית הייחודית שפיתחה SAPV - Smart Agri PV - המערכת האגרו-וולטאית היחידה בעולם שתוכננה ליישום מעל מטעי פירות קיימים. המערכת הייחודית מותאמת לכל מטע או כרם קיים, ללא צורך בנטיעה חדשה. גודל השוק העולמי עצום ומוערך במיליארדי דולרים.

 

זכייה במענק חלוץ והדגמה של משרד האנרגיה למימון פיילוט ייחודי בדרום הארץ 

Agri-Light הינה החברה היחידה בישראל שקיבלה מענק כספי מהמדען הראשי של משרד האנרגיה והחקלאות להתקנת פרויקט הדגמה (פיילוט) של מערכת אגרו-וולטאית. הפרויקט, אשר מותקן בימים אלו מעל כרם ענבים ברמת נגב, מלווה במחקר אגרונומי של מדעני מו"פ חקלאי רמת נגב. הפרויקט יציג את יתרונות הפתרון הטכנולוגי שפיתחה החברה ואת תרומתו הייחודית ליצירת סביבה חקלאית אופטימאלית לכרם הענבים.

מחקרים ראשוניים שבוצעו בדרום צרפת מראים היתכנות טכנולוגית לשילוב אופטימאלי של מערכות אגרו-וולטאיות מעל כרמי ענבים. הצלחת הפיילוט הטכנולוגי של החברה ברמת נגב תתפרסם ותייצר חשיפה עסקית בינלאומית מהותית לפתרון הטכנולוגי של החברה. הצלחת הפרויקט תזניק את פעילות החברה בישראל ובעולם.

 

השקעות מטעם רשות החדשנות בישראל וחברת החשמל הלאומית של צרפת

Agri-Light מלווה גם על ידי חברת EDF, חברת החשמל הלאומית של צרפת, אשר זרוע החדשנות שלה- ESIL השקיעה בחברה יחד עם רשות החדשנות בישראל.

 

התרחבות גלובלית: פיילוטים ופרויקטים אסטרטגיים בישראל, אירופה, ארה"ב ואפריקה

האסטרטגיה השיווקית של Agri-Light הינה יישום פיילוטים אסטרטגיים בשווקים בהם הסביבה הרגולטורית נוחה ופוטנציאל השוק באזור משמעותי. מטרת החברה היא להקים פיילוטים אסטרטגיים , בהם נעשה שימוש בשירותיהם של חוקרים מקומיים כדי להעריך את התרומה של הפתרון החקלאי של Agri-Light למטעים החקלאיים, בדגש על מדינות בהן קיימת בשלות רגולטורית מתאימה לתחום האגרו וולטאי- בראשן- ישראל, איטליה וספרד. שיווק הטכנולוגיה יתמקד בלקוחות פוטנציאליים (יזמים סולאריים, בעלי קרקעות, חקלאים) שיגיעו לאתרי הפיילוטים ויעמדו על היתרונות של התקנת ה-SAPV מעל המטעים והכרמים שלהם. בנוסף, קיומם של מחקרי מו"פ אגרונומיים על ידי חוקרי חקלאות מובילים, שילוו באופן מעמיק את הפיילוטים שהחברה תקים בישראל, מהווה הזדמנות עסקית כפולה - הן לדיוק יתרונות המערכת עבור החקלאות המדייקת והן לצורך פרסום בינלאומי של תוצאות המחקרים, באופן שיחשוף את יתרונות המערכת בפני גורמים מובילים בעולם.

ישראל

Agri-Light זכתה בסוף 2021 בקול קורא של משרדי האנרגיה והחקלאות באישור להקמת עד 12 פיילוטים, בגידולים חקלאיים שונים בישראל, בכפוף להשלמת אישורים סטטוטוריים וחיבור לרשת החשמל.

לשם כך, החברה חתמה על הסכמים עם בעלי מקרקעין חקלאיים ועם חברת אנרגיה ישראלית ציבורית למימון מלוא עלויות התכנון וההקמה של הפיילוטים בישראל, כאשר אגרילייט תחזיק ב- 50% מהבעלות על הפיילוטים, במימון מלא של חלקה בכלל העלויות ע"י החברה הציבורית. הפיילוטים מקודמים בימים אלה בהליכי רישוי וחיבור לרשת החשמל.

בנוסף, החברה חתמה על הסכם מהותי עם חברת אנרגיה ישראלית נוספת, לקידום תכנון והקמה של שני פרויקטים משמעותיים ביותר בישראל, בהספק מצטבר שעשוי להגיע לכדי 100 מגה וואט. לפי ההסכם חברת האנרגיה תקים מיידית עם אגרילייט חברת פרויקטים. חברת האנרגיה תממן את כל עלויות התכנון וההקמה של שני הפרויקטים. חלקה של אגרילייט בכל עלויות התכנון וההקמה ימומן באמצעות הלוואה מחברת האנרגיה. עוד נקבע בהסכם, כי תינתן עדיפות לרכישת הטכנולוגיה של אגרילייט והטמעתה על ידי חברת הפרויקטים לפחות בשני פרויקטים אלו.

אחד מהפרויקטים האמורים ממוקם בחבל התקומה שבעוטף עזה, והחברה סבורה שיש לכך ערך לאומי, אסטרטגי ועסקי משמעותי ביותר ואף נמצאת בקשר עם גורמים מקצועיים, ממשלתיים ופרטיים, המקדמים תכנית רחבה לפרויקטים סולאריים בחבל התקומה. בעקבות כך, החברה צופה התרחבות לפרויקטים נוספים של החברה ב-3-5 השנים הקרובות, בחבל התקומה ובאזורים נוספים בצפון ישראל, בהספק דומה להספק של שני הפרויקטים האמורים.

* התקנה של הפרויקט הראשון בארץ מעל לכרם ענבים.

איטליה וספרד

החברה חתמה עם חברה בבעלות איטלקית להקמת פיילוטים ופרויקטים אסטרטגיים באיטליה. בנוסף, החברה נמצאת במו"מ מתקדם לקראת חתימה על הסכם לפיילוט במיקום אסטרטגי בספרד, עם שותף מקומי ספרדי שיממן חלק גדול מעלות הקמת הפיילוט. פוטנציאל ההרחבה המיידי של הפיילוט האסטרטגי בספרד הינו לפרויקטים בהספק מצטבר של לפחות 50 מ"ו שיוקמו במהלך שלוש השנים הבאות.  

צרפת

כאמור, ל- Agri-Light שיתוף פעולה עסקי עם חברת EDF, חברת החשמל הלאומית של צרפת, שהינה בין המשקיעים ב- SAFE  של החברה באמצעות זרוע החדשנות של EDF בישראל. החברה צופה שעם התפתחותה העסקית עשויים להתרחב גם שיתופי הפעולה עם EDF לרבות להקמת פרויקטים אגרו וולטאיים בצרפת.

התרחבות לדרום אפריקה ולקניה

החברה בוחנת התרחבות גם ליבשת אפריקה, בסיוע של הג'וינט ותכנית פירס לחדשנות גלובלית. Agri-Light חתמה על הסכם עם אחד מהקונצרנים החקלאיים הגדולים בדרום אפריקה להקמה משותפת של פרויקט 200 קילוואט, לצורך אספקת אנרגיה מתחדשת יציבה לחקלאים כפריים במדינות בהן אספקת החשמל אינה רציפה. שיתוף פעולה זה מתמקד גם בשיפור ייצור היבולים באמצעות פתרונות ה-Smart Agri-PV של Agri-Light.

בקניה- לחברה הוצעה ההזדמנות ליישם את הפתרון שלה על פני 13.5 דונם בתוך הפיתוח החדש "עיר חכמה" בקניה, המכונה Konza Technopolis. מיזם זה ישמש כמודל בעל פרופיל גבוה לאנרגיה סולארית וחקלאות, שיתרום לייצור חשמל וחקלאות מדויקת באזור.

החברה מנהלת מו"מ להקמת פיילוטים נוספים גם בדרום אפריקה ובארה"ב.

פיצ'

פיצ'

הרעיון

לצד יתרונותיה הרבים של האנרגיה הסולארית, ובראשם ניצולו של משאב בלתי נדלה (השמש) להפקת אנרגיה נקייה וזולה, היא איננה חפה מבעיות. ככל שהעולם מתקדם לכיוון של אנרגיה סולארית, אחד האתגרים העומדים בפנינו הוא טביעת הרגל הקרקעית המשמעותית הנדרשת להתקנת פאנלים סולאריים, אשר תופסים שטחי קרקע רבים ויקרי ערך, אותם ניתן היה לנצל לייצור מזון.

על מנת להתמודד עם אתגרים אלו, התפתח בשנים האחרונות תחום טכנולוגי חדשני ומבטיח בשם אגרו-וולטאי, המאפשר לנצל את אותו שטח קרקע הן לייצור אנרגיה סולארית והן לחקלאות (דו-שימוש).

על ידי שילוב אסטרטגי של פאנלים סולאריים באזורים חקלאיים, פרויקט אגרו-וולטאי מאפשר דו-שימוש בקרקע לגידול יבולים ולייצור אנרגיה סולארית, במטרה לייעל את ניצול הקרקע הזמינה והפחתת הצורך בשטח נוסף עבור התקנת חוות סולאריות. פרויקט אגרו-וולטאי מספק גם יתרונות נוספים, כגון חסכון ניכר במי השקייה עקב הפחתת אידוי מים מהקרקע באמצעות ההצללה שמייצרים הפנלים, שיפור תפוקת היבול באמצעות יצירת מיקרו אקלים נוח, מניעת פגיעת פגעי טבע, בעיקר מניעת עודף קרינה ומניעת נזקי ברד ותרומה לייצור בר-קיימא של אנרגיה מתחדשת. פריסת טכנולוגיה אגרו וולטאית על 1% בלבד משטחי הגידול בעולם, עשויה לייצר את כל הביקוש לחשמל העולמי, ולתמוך במעבר לאנרגיה ירוקה.

 

טכנולוגיות  APV קיימות ומגבלותיהן:

בעולם כיום, קיימים ארבעה טכנולוגיות עיקריות למערכות אגרי-וולטאיות:

 • מערכות APV סטטיות, במערכות אלו, ההצללה מהפנלים הסולאריים פוגעת בחקלאות. על מנת למזער פגיעה זו  פותחים מרווחים גדולים בין הפנלים הסולאריים על מנת לאפשר לקרני השמש להגיע לגידולים החקלאיים, כך שמערכות אלו מייצרים פחות חשמל ליחידת שטח.
 • מערכות APV דינמיות (מבוססות עוקב שמש), כאשר מערכות אלו עוקבות אחר השמש הם מטילות צל הפוגע בגידולים החקלאיים. כדי למזער פגיעות אלו מטים את הפנלים הסולאריים לכוון השמש  אך כתוצאה מכך י ירידה משמעותית בייצור החשמל.
 • מערכות APV חצי שקופות, במערכות אלו יש מרווחים גדולים בין התאים הסולאריים בפנל בכדי לאפשר לקרני השמש להגיע לגידולים החקלאיים, פנלים סולאריים אלו מייצרים פחות חשמל ליחידת שטח בהשוואה לפנלים אטומים (ללא מרווחים בין התאים).
 • מערכות APV אנכיות, במערכות אלו הפאנלים מותקנים אנכית לקרקע וכמעט שאינם תופסים שטח חקלאי, לפאנלים המותקנים אנגית לקרקע יעילות המרה חשמלית נמוכה והם מייצרים פחות חשמל ליחידת שטח.

 

החברות המתחרות המובילות המספקות מערכות אגרי וולטאיות, הן:

 • Sun Agri – חברה צרפתית, המספקת מערכות APV דינמיות המבוססות על עוקב שמש
 • REMTEC – חברה איטלקית, המספקת מערכות APV דינמיות המבוססות עוקב שמש
 • Solar Gik - חברה ישראלית, המספקת מערכות APV דינמיות המבוססות עוקב שמש
 • Solar Tracker - חברה ישראלית, המספקת מערכות APV דינמיות המבוססות עוקב שמש.

כל החברות הנ"ל מספקות מערכות APV דינמיות המבוססות על עוקב שמש המשנה באופן דינמי ורציף את זווית ההטיה של הפנלים הסולאריים בהתאם למיקום השמש.

הבעיה עם מערכות אלו היא התחרות הקיימת על קרינת השמש בין הצרכים של הגידולים החקלאיים ומערכות האנרגיה הסולארית. החיסרון של כל המערכות הנ"ל הוא שכאשר המודולים הסולאריים עוקבים אחר השמש, הם מטילים צל על הגידולים החקלאיים, צל העוצר את תהליכי הפוטוסינטזה החיוניים לצמח. על מנת למזער את נזקי הצל , המערכות הדינמניות מטות בחלק מהזמן את זווית ההטיה של הפנלים הסולאריים לכוון השמש כך שהגידולים החקלאיים מקבלים את אור השמש שהם צריכים, אך במצב זה אין כמעט ואין ייצור חשמל.

תחרות על קרינת השמש בין צרכי החקלאות ומערכות האנרגיה הסולארית

 

האתגרים

האתגר הבסיסי שקיים בכל טכנולוגיות Agri-PV הוא התחרות המובנית על קרינת השמש בין הצרכים של הגידולים החקלאיים לתהליך הפוטוסינתזה שלהם לבין הדרישות של המערכות הסולאריות לייצור חשמל. הגרף הבא שהוכן ע"י מכון Fraunhofer מגרמניה ושפורסם בכנס אינטר-סולאר 2022, מראה שיפוע שלילי בין ייצור החשמל לאיכות היבולים החקלאיים, עבור כל טכנולוגיות ה- Agri-PV הקיימות. שיפוע שלילי זה נובע מהתחרות המובנית על קרינת השמש בין הצרכים החקלאיים והמערכות הסולאריות לייצור חשמל.

האתגר העיקרי של תעשיית ה- Agri-PV הוא כיצד להתגבר על התחרות האינרנטית ביו צרכי החקלאות וייצור החשמל הסולארי על קרינת השמש ולמקסם בו זמנית את ייצור האנרגיה מבלי לפגוע באיכות הגידולים החקלאיים  ולא להגדיל את ייצור החשמל ע"י פגיעה בגידולים החקלאיים או להפך (הפינה הימנית למעלה בגרף).

 

הפתרון של אגרילייט

Agri-Light פיתחה טכנולוגיה אגרי-וולטאית ייחודית - Smart Agri PV) SAPV) הכוללת פנלים סולאריים ניידים המשלבים אלגוריתם וחיישני IoT. מערכות חכמות אלו מנהלות ביעילות את עוצמת הקרינה הנדרשת לגידול יבול מיטבי על ידי שליטה במיקום ובזוית ההטיה של הפנלים הסולאריים באופן רציף ודינמי לאורך כל שעות השמש.

יתרונות טכנולוגיית Agri-PV של Agrilight

 • טכנולוגיית SAPV חדשנית הנותנת מענה לתחרות על משאב השמש בין החקלאות לייצור האנרגיה והעונה לאתגר הקיים במערכות ה-  Agri-PV המתחרות. הפתרון של אגרילייט הוא  פתרון ה-APV היחיד כיום המשפר בו זמנית גם את איכות היבול החקלאי וגם את תפוקת האנרגיה הסולארית.
 • טכנולוגיית ה-APV של Agrilight מאפשרת תנועה אופקית של לוחות PV על מסילות מעל העצים, כדי לנהל ביעילות הצללה בין שורות העצים ומעברי השירות.
 • המערכת של אגרילייט מאפשרת להסיט הצל המוטל מהפנלים הסולאריים מהעצים למעברים בין העצים לאפשר לקרינת השמש להגיע ליבולים מחד והסטת הצל חזרה לעצים כאשר קרינת השמש גבוהה מדי או במזג אוויר חם מאידך.
 • המערכת של אגרילייט מגינה על הגידולים החקלאיים במצבי קיצון של מזג אוויר, הפנלים הסולאריים מסוככים את העצים במצבי קרה, חמסין, גשם, ברד ושלג.
 • המערכת עוקבת אחר תנועת השמש על מנת לייעל את ייצור החשמל.
 • קניין רוחני המוגן בפטנטים.

 

לוחות ה-PV מותאמות בצורה דינמית אופקית לאורך כל היום כדי להבטיח שאור השמש יגיע לעצים ושהצל מלוחות ה-PV ייפול על מעברי השירות, כתלות בתנועת השמש.

 

טכנולוגיית Agri-PV של Agrilight מספקת הגנה מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים

רוב הפגיעות בגידולים החקלאיים נובעים ממצבי קיצון של מזג אוויר.

 • הגבלת עודף קרינת השמש וטמפרטורות גבוהות: הצללה מבוקרת יכולה להפחית את טמפרטורת העצים בעד 5° צלסיוס.
 • הפחתת סיכוני כפור: ניתן להזיז את הפנלים הסולאריים בצורה אופקית מעל העצים כדי לשמש כשמיכה תרמית המגנה על הגידולים מפני קרה וכפור, פעולה זו מגדילה את טמפרטורת העצים בעד 3° צלסיוס.
 • חיסכון במי השקיה: הפחתה של 30-40% באידוי המים.

מקסום ייצור אנרגיה מבלי לפגוע ביבולים:

שילוב של תנועת עקיבת שמש סיבובית עם תנועה ליניארית, תמקסם את ייצור האנרגיה מבלי לפגוע באיכות היבול ובתפוקה:

 • מערכת עקיבת שמש חד צירית יכולה להגדיל את ייצור החשמל בעד 30% בהשוואה למערכות סטטיות. גודל השיפור תלוי  במיקום הגיאוגרפי, באזימוט של שורות העצים ובזווית ההטיה של הפנלים הסולאריים.

 • על מנת שלא לפגוע בגידולים, התנועה הליניארית של תסיט את הצל הנופל מלוחות ה-PV שעל העצים אל המעברים בין העצים.

יישום נתונים בזמן אמת:

אלגוריתם השליטה החכם Agri-PV (ASPV)

אופטימיזציה באמצעות פלטפורמת Agri-PV (SAPV) חכמה:

 

 

סיקור תקשורתי

הצוות

הצוות

אלישע רובין
יו"ר הדירקטוריון
ביוגרפיה
יזם טכנולוגי עם ניסיון של מעל 20 שנה בהקמת חברות הזנק, הבאתם לבשלות טכנולוגית ועסקית, פיתוח שוק וגיוסי הון.

אודי וילד
מנכ"ל
ביוגרפיה
איש צ"א בחיל האוויר ובהמשך מנכ"ל קבוצת אדלטק במשך 17 שנים - עוסקת בייזום ופיתוח תחנות כוח מבוססות גז טבעי.

זהר לביא
משנה למנכ"ל, רגולציה, רישוי ותכנון
ביוגרפיה
שימש במשך 40 שנה כאחראי רישוי, סטטוטוריקה ונכסים בחברת חשמל וכיום יועץ פרטי בנושאי סטטוטוריקה, רגולציה ורישוי.

יוסי פישר
סמנכ"ל פיתוח טכנולוגי
ביוגרפיה
בעל תואר שני בפיסיקה, מעל 30 שנות ניסיון בניהול הנדסי ובפיתוח טכנולוגיות בתחומי הסמיקונדקטורס והאנרגיה.

אהרן גולדמן
סמנכ"ל כספים
ביוגרפיה
לשעבר סמנכ"ל רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר, נציג המדינה בדירקטוריון חברת החשמל ובחברות תשתיות ממשלתיות נוספות בתחומי האנרגיה והתחבורה.

אנדראס פיסלר
מנהל פרויקטים בכיר
ביוגרפיה
הנדסאי חשמל (שווצריה), 5 שנות עבודה באינטל כמהנדס תחזוקת ציוד.

עמיר וייס
מנהל מוצר
ביוגרפיה
לשעבר מנהל תוכניות חדשנות של חברות טכנולוגיה במשרד רואי החשבון EY ועובד בכיר לשעבר בחברת פתרונות טכנולוגיים בתחום המים.

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים

עדכונים

עדכונים

אין עדכונים להצגה

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו