מדיניות הפרטיות

 
 

כללי

אקזיטוואלי בע"מ ("אקזיט ואלי", "אנחנו", "שלנו" או "אותנו") מספקת מדיניות פרטיות זו על מנת להודיע לכם על המדיניות והנוהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי ואחר שאנחנו מקבלים כשאתם מבקרים באתר אקזיט ואלי ("האתר") וכשאתם משתמשים בכל חלק מהשירות שלנו (ביחד, "השרות" או "השירותים").  הפרטיות שלכם תמיד בראש סדר העדיפויות לשנו.  מדיניות פרטיות זו חלה רק למידע שאתם נותנים לנו או שנאסף דרך אתר זה.  מדיניות פרטיות זו ניתן לתיקון או לעדכון מפעם לפעם.  במקרה שאנחנו עושים כל שינוים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נפרסם הודעה על שינויים אלה במדיניות פרטיות זו, ומומלץ שתעיינו בה באופן סדיר כדי לעקוב אחרי כל שינוי.  שימושכם המתמשך באתר לאחר כל שינוי במדיניות פרטיות זו ייחשב כהסכמה לשינויים אלה.  אלא אם מוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים במדיניות פרטיות זו תהיה אותה המשמעות כמו בתנאי השימוש באתר.  ע"י שימושכם באתר אתם מסכימים לאיסוף, עיבוד, אחסון, גילוי ושימושים אחרים המתוארים במדיניות פרטיות זו.
 
לפי שימושם במדיניות זו, המונחים "שימוש" ו"עיבוד" מידע כוללם השימוש ב"קוקיס" במחשב, מסירת המידע לניתוח סטטיסטי או אחר והשימוש או הטיפול במידע בכל דרך, לרבות, אך לא מוגבל, לאיסוף, אחסון, הערכה, תיקון, מחיקה, שימוש, שילוב, גילוי והעברת מידע בתוך הארגון שלנו או מקרב הגורמים הקשורים אלינו.
 

איסוף מידע והשימוש בו

מטרותנו העיקריות באיסוף המידע הן לספק את השירותים שלנו, לנהל את החשבון שלכם, ולשפר את האתר, השירותום והתוכן שלנו.
 
מידע אישי שניתן לזיהוי
 
מידע אישי שניתן לזיהוי מתייחס למידע אודותכם שניתן להשתמש בו כדי לייצור קשר אתכם או לזהות אתכם ("מידע אישי").  מידע אישי כולל, אך לא מוגבל, לשמכם, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מידע פיננסי וכתובות הבית והמשרד.
 
מידע אישי שלא ניתן לזיהוי
 
כשאתם ניכנסים לאתר או משתמשים בשירות, אתם מכירים כי אותו איסוף נעשה על בסיס וולונטרי כדי לאפשר לאקזיט ואלי לתת לכם שירותי השקעה ואחרים יעילים.
 
•       כמו כן אנחנו אוספים מידע נוסף במשך הגישה שלכם לאתר והשימוש בו (למשל, בין היתר, קוד זיפ (לבדו), כתובת IP, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה שאתם משתמשים בה, זמן גישה, פעילות און-ליין והעדפויות פרטניות) ("מידע אישי שלא ניתן לזיהוי".
 
•       אנחנו משתמשים במידע האישי שלכםבכמה מקרים, בשיתוף עם המידע האישי שלכם שלא ניתן לזיהוי(בעיקר לספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים, לצרכי ניתוח, ולנהל את החשבון שלכם והשימוש שלכם בשירותים.
 
•       כמידע אישי שלא ניתן לזיהוי מסוים נחשב כחלק מהמידע האישי שלכם לו היה משולב עם מזהים אחרים (למשל, שילוב של הזיפ קוד שלכם עם הכתובת שלכם) על מנת לאפשר לכם להזדהות.  אבל אותם פריטי מידע נחשבים מידע אישי שלא ניתן לזיהויכשלוקחים אותם לבדם או בשילוב רק עם מידע אישי אחר שלא ניתן לזיהוי (למשל, העדפות הצפייה שלכם).  ניתן לשלב את המידע האישי  שלכם עם מידע אישי שלא ניתן לזיהויולהוסיף אותו יחד עם מידע שנאסף ממשתמשים אחרים של אקזיט ואלי כדי לנסות לספק לכם חוייה יותר טובה, לשפר את איכותם וערכם של השירותים ולנתח ולהבין כיצד משתמשים באתר ובשירותים שלנו.
 
•       כמו כן אנחנו משתמשים במידע האישי שלכם כדי לייצור קשר אתכם עם עדכונים, מיילים, ניוזלטרים, חומרי שיווק או קידום מכירות מאקזיט ואלי ומידע אחר העשוי לעניין אתכם.  אם תחליטו בכל עת שאינכם מעוניינים לקבל  אותם דברי דיוור מאתנו, נא למלא אחר הוראות "הסרה מדיוור" הניתנים בכל אחד מדברי הדיוור או לעדכן את המידע "העדפות המשתמש". (ראו "שינוי או מחיקת מידע", להלן.)  בנוסף, עליכם למלא אחר כמה דרישות במקרה שתרצו לשלוח  חומרי שיווק.
 
•       נתוני לוג  כשאתם מבקרים באתר, בין כמנוי לאקזיט ואלי, עובד או יועץ של מנוי לאקזיט ואלי, לבין משתמש לא רשום שרק מדפדף (כל אחד מאלה, "משתמש אקזיט ואלי"), השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי את המידע שהדפדפן שלכם שולח בכל פעם כשאתם מבקרים באתר ("נתוני לוג").  נתוני הלוג האלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלכם ("IP"), סוג דפדפן או עמוד האתר שביקרת לפני שהגעתם לאתר שלנו, הדפים באתר שלנו שאתם מבקרים, הזמן שביליתם בדפים אלה, הפעילויות באתר שלנו, זמני ותאריכי גישה, מטא-דטא , מספרי זיהוי של המתקנים אתם משתמשים בהם כדי להתחבר לשירותים, נתוני קליק, ונתונים אחרים.  אנחנו יכולים להשתמש במידע זה על מנת לנטר ולנתח את השימוש באתר והשירותים ועבור ניהולו הטכני של האתר, לשיפור השירותים, להגדלת פונקציונליות האתר וידידות המשתמש שלו, ולתאם אותו אישית באופן יותר טוב לצרכי המשתמשים שלנו.  אנחנו לא מתייחסים לנתוני לוג כמידע אישי או משתמשים בהם ביחד עם מידע אישי אחר, אף על פי שייתכן שאנחנו נאסף, ננתח ונערוך את אותו המידע לאותם צרכים המפורטים לעיל לגבי מידע אישי אחר שלא ניתן לזיהוי. ייתכן שאנחנו נשמור נתוני לוג לאחר שאתם כבר אינכם משתמשי אקזיט ואלי.
 

קבצים זמניים (קוקיס)

בדומה לאתרים רבים, ייתכן שנשתמש ב"קוקיס" או בטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לאסוף מידע.  קוקי הינו קובץ נתונים קטן שאנחנו מעבירים לדיסק הקשיח של המחשב שלכם לצרכי רישומים.  אנחנו משתמשים בקוקיס לשתי מטרות.  הראשונה, אנחנו משתמשים בקוקיס מתמידים כדי לשמור את זהות ההרשמה, סיסמת ההתחברות ומידע אחר שלכם לצורך כניסות עתידיות לאתר.  שנית, אנחנו משתמשים בקבצי זהות זמניים כדי לאפשר מאפיינים מסויימים של האתר, כדי להבין יותר טוב כיצד אתם פועלים עם האתר, משתמשים בשירותים ולנטר את כל השימוש ע"י משתמשי אקזיט ואלי.  להבדיל מקבצים מתמידים, קבצים זמניים נמחקים מהמחשב שלכם כשאתם מתנתקים מהאתר ומהשירותים ואחרי שאתם סוגרים את הדפדפן שלכם.  ניתן להורות לדפדפן שלכם, ע"י שינוי באופציות, להפסיק לקבל קוקיס או לשאול אתכם לפני קבלת קוקי מהאתרים שאתם מבקרים בהם.  אולם, אם לא תקבלו קוקיס, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בכל חלקי האתר או את כל הפונקציונליות של השירותים.
 

דיוג

גניבת זהות והנוהל המכונה כעת "דיוג" מדאגים את אקזיט ואלי במידה ניכרת.  שמירת מידע כדי לעזור להגן עליכם מגניבת זהות היא עדיפות עליונה.  אנחנו לא מבקשים ולא נבקש, בזמן כלשהו, פרטים על כרטיס האשראי שלכם, זהות החשבון שלכם, סיסמת ההתחברות שלכם ומספרי תעודות הזהות שלכם במייל לא מבוטח או לא הוזמן או בהתקשרות טלפונית.
 

תוכן שנוצר מהמשתמש

ייתכן כי מפעם לפעם האתר, או כל אחת מהאפליקציות הבודדות שבו, יכלול פונקציונליות כדי לאפשר לכם לתרום לאתר תוכן שנוצר מהמשתמש, בכפוף להגבלות הבאות:
 
•       אין למסור כל תוכן או חומר שהוא סודי, משמיץ, מעליב, מפר, פורנוגרפי, מגונה או בלתי חוקי באופן אחר או דוחה, ואין להשתמש באתר עבור כל מכתבי שרשרת, דואר זבל, חומר "ספאם" או כל צורה אחרת של דיור המוני;
 
•       אין למסור כל תוכן או חומר שבהם זכויות הקנין הרוחני הן בבעלות צד ג' כלשהו;
 
•       אין למסור כל תוכן או חומר האסור על פי כל חקיקת הגנת נתונים ופרטיות; ו-
 
•       ניתן להעלות או למסור חומר לאתר אך ורק שהם בבעלותכם או שיש לכם את הסכמתם למסירה מאת בעלי אותו חומר.
 
אנחנו רשאיים,  ללא הודעה מוקדמת, להסיר כל תוכן שמסרתם לכל חלק מהאתר או כל תוכן אחר שאנחנו לפי שיקול דעתנו הבלעדי חושבים שהוא נוגד את תנאי השימוש האלה או שעלול להיות דוחה או בלתי חוקי או מפר את זכויותיו של כל אדם או פוגע בו או מאיים על בטחונו.
 
אתם מסכימים שתשפו אותנו מפני כל אובדן, אחריות, תביעה, נזק או הוצאה שייגרמו לנו ושנובעים מכל הפרת סעיף זה על ידכם.
 

שיתוף מידע וגילוי

•       מידע מצטבר ומידע אישי שלא ניתן לזיהוי.  אנחנו רשאייםלשתף את כל המידעהמצטבר, לרבות דו"חות שנעשו כתוצאה משימושכם בשירות, הכולל מידע אישי שלא ניתן לזיהוי ונתוני לוג עם צדדים שלישיים לצורך ניתוח תעשייתי, פרופיל דמוגרפי וצרכים מסחריים אחרים ולשלוח פרסומות ייחודיות אודות מוצרים ושירותים אחרים.   כל מידע מצטבר שנשתף בהקשר זה לא יכלול את המידע האישי שלכם.
 
•       נותני שירות.  ייתכן שנשתמש בחברות צד ג' ואנשים כדי לאפשר את השירות, לספק את השירות מטעמנו ולבצע שירותים הקשורים לניהול השירות או האתר (לרבות, בין היתר, עיבוד תשלום חשבונות וכרטיסי אשראי, אחזקה, אירוח ושירותי ניהול מאגרי מידע, ניתוחי אתרים והנהלה).  לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק על מנת לבצע את משימות אלה מטעמנו.  לצדדים השלישיים האלה הפועלים דרך האתר מדינויות פרטיות משלהם.  אנחנו ממליצים שתקראו את מדינויות הפרטיות והתנאים האחרים של אותם אתרים לפני השימוש בשירותים שלהם.
 
•       עמידה בחוקים ואכיפת החוק.  אנחנו משתפים פעולה עם רשויות ממשלתיות ואכיפת החוק וגורמים פרטיים כדי לאכוף את החוק ולמלא אחריו.  אנחנו נגלה כל מידע אודותכם לרשויות ממשלתיות ואכיפת החוק וגורמים פרטיים רשויות ממשלתיות ואכיפת החוק וגורמים פרטיים כפי שאנחנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, חושבים לנכון או כנדרש כדי להגיב לתביעות ותובענות (לרבות אך לא מוגבל להזמנות לדין), להגן על הזכויות והנכסים שלנו או של כל צד ג', לשמור על בטחון הציבור או של כל אדם, או למנוע או להפסיק כל פעילות שאנחנו חושבים שיש בו סיכון של כבלתי חוקי, בלתי מוסרי, בלתי ראוי או המהווה עילה להליך משפטי.
 
•       העברות עסקיות.  אנחנו רשאיים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר את כל הנכסים שלנו או חלק מהם, לרבות, בין היתר, את המידע האישי שלכם ונתוני הלוג שלכם, בקשר למיזוג, רכישה, רה-ארגון או מכירת נכסים או במקרה של פשיטת רגל.
 

נתוני צד ג'

אתם תבטיחו כי אם תתנו כל נתונים השייכים לצדדים שלישיים, ניתנה הודעה לכל אותם צדדים שלישיים והם נתנו את הסכמתם לשימוש, עיבוד והעברת הנתונים בקשר לשירותים.
 

שינוי או מחיקת המידע שלכם

כל משתמשי אקזיט ואלי רשאיים לעיין, לעדכן, לתקן או למחוק את המידע האישי בחשבון שלהם ע"י יצירת קשר אתנו.  במקרה שאתם מוחקים את כל מידע כזה לגמרי, אז החשבון שלכם עלול להיות מנוטרל.  אם ברצונכם שנמחוק את הרישומים שלכם במערכת שלנו או להפסיק לשלוח לכם כל מידע, נא לייצור קשר אתנו ב- support@ExitValley.com  עם בקשה שנמחוק את המידע האישי שלכם ממאגר המידע שלנו.  אנחנו רשאיים לשמור העתק גנוז של הרישומים שלכם כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.
 

בטחון

אנחנו דואגים לשמירת המידע שלכם.  אנחנו משתמשים במגוון אמצעים המיועדים להגן על המידע שלכם מגישה וגילוי בלתי מורשים.  יחד עם זאת, אנחנו לא מבטיחים כי המידע האישי שלכם או המסרים הפרטיים שלכם  ישארו תמיד פרטיים ובטוחים.
 
יש לציין כי אין מערכת מחשב שהוא חסון לגמרי בפני חדירה.  אקזיט ואלי אינה יכולה להבטיח את הבטחון או הסודיות המוחלטים של המידע שנשלח לאתר ואתם מכירים בזה ולוקחים על עצמכם את הסיכונים הקשורים לשליחת מידע לאתר.
 

עיבוד או העברה בינלאומיים

ייתכן שהמידע שלכם יועבד או יועבר מחוץ למדינה שלכם, הכל בהתאם לדינים החלים.
 
 

קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו מכיל קישורים לאתרים אחרים.  העובדה שאנחנו מקשרים לאתר אינה המלצה, הרשאה או מצג של זיקתנו עם אותו צד ג', ולא המלצה של תנאי השימוש שלהם, מדיניות או נוהלי פרטיות או בטחון מידע.  אנחנו לא מפעילים שליטה על אתרי צד ג'.    ייתכן שהאתרים האחרים האלה ישימו את הקוקיס או הקבצים האחרים שלהם במחשב שלכם, יאספו נתונים או יבקשו ממכם מידע אישי.  לאתרים אחרים כללים שונים לגבי השימוש או הגילוי של המידע האישי שאתם מוסרים להם.  אנחנו ממליצים שתקראו את מדיניות הפרטיות או ההצהרות של האתרים האחרים שאתם מבקרים.
 
ייתכן שהאתר שלנו יכלול מאפיינים של מדיה חברתי, כמו כפתור "אהבתי" של פייסבוק ווידג'טים, או תוכניות-מיני אינטראקטיביות המתנהלות באתר שלנו.  מאפיינים אלה עלולים לאסוף את כתובת ה-IPשלכם או לשים קוקי.  מדיניות הפרטיות של הגוף הנותן אותם חלה על שימושכם במאפיינים האלה.
 

המדיניות שלנו לגבי ילדים

אתר זה לא מיועד לילדים מתחת לגיל 18.  אם נודע להורה או לאפוטרטפוס כי הילד שלו או שלה נתן לנו מידע אישי ללא הסכמתם, עליו או עליה לייצור קשר אתנו ב-support@ExitValley.com.  אם נודע לנו שילד נתן לנו מידע אישי, נמחוק כל מידע כזה מהקבצים שלנו.
 

צרו קשר

במקרה שיש לכם שאלות אודות מדיניות פרטיות זו, נא לייצור קשר אתנו ב- support@ExitValley.com.
 
© 2014 אקזיט ואלי בע"מ.  כל הזכויות שמורות.
 

 

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו